Projectmanagement

Projectmanagement, ook wel projectbeheer is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.
Projectmanagement is een stijl van leidinggeven, die aan moet sluiten bij de soort werkzaamheden van uw organisatie. Vaak is veel werk routine. Door steeds op dezelfde manier zaken af te handelen weet je zeker dat je efficiënt werkt en dat het werk ‘goed ‘ gebeurt. Improviseren moet je als het om iets heel nieuws gaat, een onbekende taak die nog niet eerder is uitgevoerd, onder onbekende omstandigheden en waarvan het resultaat nog niet bekend is. Dat kan leuk zijn (weinig regels, creatief), maar ook problematisch (chaotisch, duur en tijdrovend). Projectmatig werken zit hier precies tussenin. Projectmatig werken is geen doel op zich, maar vooral een middel om werkzaamheden die minder voorspelbaar zijn en buiten de normale orde vallen meer structuur te geven en beter hanteerbaar en controleerbaar te maken. Projectmatig werken heeft weinig nadelen zolang je het toepast voor werk dat zich ervoor leent (planbaar en beheersbaar maar geen routine) en aan de bovengenoemde basisvoorwaarden voldaan is.

Kiezen voor projectmatig werken heeft meestal te maken met de wens van de opdrachtgever ervoor te zorgen dat het werk/de opdracht:

  • Binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget wordt opgeleverd
  • Voldoet aan de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever
  • Door de gebruikers(organisatie) wordt geaccepteerd
  • Kan en zal worden uitgevoerd met de benodigde deskundigheid en capaciteit

Indien u op zoek bent naar ondersteuning, begeleiding of (volledige) uitbesteding van uw project, bel of mail gerust voor een nadere kennismaking!